درمانی
فلج بل

فلج بل

1 دیدگاه
فلج بل که در برخی از جاها به آن فلج بلز نیز اطلاق می شود ؛ به وضعیتی اشاره دارد…
فهرست